ĢުAwPAi CvUî

 

Aiig ߪz ߪñU APƼ Ut Agvg Cg Aiı Ptvg. Pɮg lvۯ ĸUU jg PAqPƼ Dv䫱U PArgvg. PɮjU Cz PUlPz ĽzQAiiVgvz. F v P̼ PtzVz. v zsvP z P̽U MAz vgz Pt Pqwzê. CzjAzV Pɮ P̼ Ppt AiĪ CvAv ĮsV U滹zg, Pɮ P̼ aP AiĪ v v ýzg CxirPƼŢ. P̼ UĤzU zʻPV zqsgVzg PPAiİ vA AzĽgvg. Dzg q tPVgĪg Gv۪ĪV AiU U滸wgvg.

P̼ ˢP P Cg x U ĢުAwPAi ï CAvVgv۪. CzP gPV D Uī ifP ߯, PPAi Ai, i DgU, UPAi x, zsAi zsU CvAv ĺvz v . iP x gv r Gz CAU ĮsV Ugwz.

ĢުvAi Pjv üĪz g. zq UAU rzU ֪V Ugw ü zsUĪŢ. zAi Czsgtz wsUrgvz. Cz UgwĪ U Jqwzê. Pt zsz nU wAiAz AiQPV v ߪV PfĪAvUQz. AiUz CPU P̽U MzVĪ îwzê. CjU DQ Ezg tvgĪ PøUU gĪAv Mvq Pwzê. EzjAzV t, Ai, i AU ֪Uv۰.

 

ˢP x AiiP CAiĨP ?

Uī PtP ɼtUAi zsg Cvɪiq UAi Gv۪Īz jP zsU. PtP P iP x iv CA CzP g g CAU jUt¸PUvz. ģAi CAU, Aiêi F vgz ĸUU jgU Ģުv jPAz Ptz. rz Pg v AiU Uī AiQP xz v wĪPU Czsgz į F jPU iqPUvz.

sAZ ģd Dq ã Cg P̼ ĢުvAiģ Ugw g jPU ߪU CȢޥrzg. F U P̼ L.P. (Emɰeɣ PõAiAm) ĥPV CvɪiqĪAv gƦVz. F zsAz PPAiİ AzĽz P̼ ĸU CzsAiģ iq DAii AiĹjUUtV ߪ rzU Pɮg ZgPV, v AiĹjVAv U rz PAqħAv. EzjAz jjP Aiĸ v ˢP Aiĸ MAz DVgQ JAz PAqPƼv.

iV U PPg zs P˱ i (zsgt l) ĢުAv P̽U AzĪAwgvz. gjVAv PɼV zyU Gz P̼ ev z tUwgvg. gj lz P̼ PPl֪ DzsgVlPAq Cg F ߪAiģ gazg. Ez 3 jAz 13 AiĹ P̽U CĸzVz. Aiêiz UAU vPAv ߪV ߪU zޥrVz. U Aii AiĹz CzP gP gavz ߪUUɯ Gvjzg U jAiz l Az JAz zsjUvz. Ezg ߯ KAzg Uī Aiĸ v Ģުl֪ ģV ɼtU Az JAz Cx. E UV vz Gvg gAivz JAzģ jUt¹ dPvVAv Z JAz üUvz. MAzĥP 6 z U, 4 z Uī ߪUU iv Gvjzg Cz gjVAv PɼVz JAz Ugwz. F Ģުlz jPAzV Uī ˢPl CPv Pr Ezg P aQv r Cg v i Ģުv EgĪ P̼AU gAiĪAv iqz. UgU EzPV Pɮ U vgAiįVz.

LP it AīP. . . .

F AZ ĢުvAiģ Cv iqwz zsU t itz Aiģ Azݪ. FU wwgĪ v ߪAi jPAi zuU vPAwz, Z eդP vAi ï gƦvVz. F v zwAi AZz vP Pq PvVz. F zsAz Uī ˢP x PAq rAiĮ

iP Aiĸ

LP= ------------- * 100

zʻP Aiĸ

F v z. GzguU 5 z U v Aiêiz J ߪU ĥPV Gvjzg C d Ģުl(100) JAz Ugwz. MAz P D Uī ĢުAwPAi AiĹVAv Pr Ezg Cz Pr Ģުl (<100) Jߧz.

AèPz vAzg QAi ˢPx 16 AiĹ gU iv PvUvz. Dzg Cz ɼɸPƼ P˱zg 40gAiêiz gU ɼɸzVz.

ģdg ߩߪV jPU qɹ Ģުl֪ gj, Z v Pr JAz zsjvg. Ezg Gv AiiAP 150 Dzg, Pr JAzg 50 Egvz. F jPU CAw vãAzg gjVAv aѣg Cx PɼVg (14) Pr. ĸASAiİ CAzg 60QAv Z dg gj (i) Ģުl֪ Agvg.

 

jPU AUĪ CAU v GAiUU

F v jP zs t U ɯAiļVz AiUz iU Cjw۪. Aa zwU ĢޱQ CvU ɣQAiģ iv jUt¸wzݪ. Ewa U AiQP Ģުlz CvUV g g CAU CrPAq dz x PAqĻrAiįUvz. CU wĪP, AiZ, õu U zsg PUƼ Q E CvAv Rz sUUV jUt¸Uvz. MAz Cx CP õUtż v AvAvz zsU jUt¸v. F jPU ߥwP zޥrĪz Jg wzg.

AvAvV Ģުl֪ zsjĪ zs GzUjU Z CPƮVz. DgAsz U v v UgwPƼ gUvz. CAzg ZVzAii? PrAiiVzAii JAz PAqPƼzVz. F zsAz Cg x CjAiv, Pɮ R CAU CAzg Az ZѼ, ã. . . . .Avz AiU zsgvUzPƼ AUvz.

F v zsAz PPg P̽U jAiiz Aiİ iUz iqzVz. P̼ DQ Aii Pvzz JAz UĤ, D n֣v Z vĸzVz. zyU U jĪ ģ Cx A AvP PĻĪU L.P. jP qɸP. CzjAz U Aii Pv DAi̪irPƼP v iUz zgPP JAz Ravr AiĪUvz. zyU Aii õ AiU DQ۬Az Cs iqz.

Ģުl֪ zsj zszs UAi jPU iqzVz. Cz P, CP, av Cx Eߪzzg zsV z. UA jPU qɸĪzjAz svA WV qAiħzVz. AiƼU UAīzsz F jP qɸĪz Gv۪. Aii P̼ GvAz PAiwzg. Aiig AzĽAiwzg. CzP zʻP, ifP v Evg Pvz PgtU CQzVz.

F PgV PPg svA qzU, Cz UīU Cx PjU vjĪ Dvgq. Dzg PPg D svA UĤ Aii P̼ PPAiİ AzĽzg Cg õ UAUV irPAq jAiiz jwAiİ iUz iqv Gv AvP vUzPAq Uz. FUU ģdg L.P. AzĪjz sUV E.P. (Jõ EAleɣ) Pjv ƸƸ CAU wwzg. L.P.Pjv wzPƼzg P AzɩüĪzg CĪi.

CAvez SAvg L.P. jP vUzPƼz. Uzg zAP jQPƼ (www.iqtest.com) evt erj.

(ĢݪAwP Pjv aѣ CAU, QAi ĢݪAwPAiģ zsjĪ CAU v ĢݱQ aѸĪ vU F iwUV q..Dg.ZAzRg Cg zsz (20-08-2009) gz R UĤj Cx PlP P CPqɫ, zsgq gvAgĪ Pt P-2009 ĸP Nj)